Odkaz na oficiální stránky

Hudba / videoklip

Hodnocení:

91 % Dobrá písnička Špatná písnička 9 %

34 lidí

Reklama

Text písně

On:
Půjdem spolu do Betléma
Dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat

Ona:
Začni, Kubo, na ty dudy
Dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati
Ježíšku, panáčku já tě budu kolébat

On:
A ty, Janku, na píšťalku
Dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébati
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolébat

Ona:
Nesem vám noviny, poslouchejte
Z betlémské krajiny, pozor dejte
Slyšte je pilně a neomylně
Slyšte je pilně a neomylně
Oba:
Rozjímejte

On:
Andělé v oblacích prozpěvují
Narození Páně ohlašují
Že jest narozen, v jeslích položen
Že jest narozen, v jeslích položen
Oba:
Oznamují

Ona:
Veselé vánoční hody
Zpívejte, dítky, koledy
O tom, co se vskutku stalo
Že se lidem narodilo děťátko
O tom, co se vskutku stalo
Že se lidem narodilo děťátko

Potmě leží, nemá svíčičky
Na nebi mu svítí hvězdičky
Ty, jenž všechen oděv dáváš
Samos nahé a nic nemáš, děťátko
Ty, jenž všechen oděv dáváš
Samos nahé a nic nemáš, děťátko

On:
Tichá noc, svatá noc
Co anděl vyprávěl
Přišed s jasností v pastýřův stan
Zní již z výsosti, z všech země stran
Vám je dnes spasitel dán
Přišel Kristus Pán
Přišel Kristus Pán

Ona:
Dej Bůh štěstí tomu domu
My zpíváme Pánu Bohu
Malému děťátku
Kristu Jezulátku
Dnes v Betlémě narozenému

On:
On rozdává štědrovníčky
Jabka, hrušky a troníčky
Za naše zpívání, za koledování
Dej vám Pán Bůh své požehnání

Ona:
Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi
Matka, jež ponocovala, miláčkovi
Nynej, rozkošné děťátko, Synu Boží
Nynej, nynej, nemluvňátko, světa zboží

On:
Já bych rád k Betlému
K Ježíšku malému
Mám doma křepeličku
A pěknou žežuličku, ty mu odvedu

Ona:
Bude žežulička vyrážet Ježíška
U hlavičky jeho sedávat
Kouzelně mu bude kukávat
Zdráv buď, Ježíšku!

On:
Narodil se Kristus Pán, veselme se
Z růže kvítek vykvet nám, radujme se
Z života čistého, z rodu královského
Nám, nám, narodil se
Z života čistého, z rodu královského
Nám, nám, narodil se
Reklama
Reklama

Informace

Přidáno: 30. 10. 2011 - 23:12 | Kategorie: Písničky | ID: 48554

Podrobné statistiky
Web používá cookies. OK Info